Vrijdag 16 augustus

Image

vanaf 17:30 uur

Zaterdag 17 augustus

Image

vanaf 13:30 uur

KINDERPARK
Image

Skeltertrek

Zaterdag 17 augustus

• Deelname gratis
• Prijzen voor de top drie in elke klasse

WELKOM OP ons terrein!

Image

Huishoudelijk reglement

Stichting Tractorpulling Alblasserwaard beschouwt iedereen als gast. Wij doen ons best om een mooie wedstrijd met goede voorzieningen neer te zetten. Wij verwachten ook van u dat u zich als gast zult gedragen.

Op het evenemententerrein

 • Open vuur is verboden
 • De baan is verboden toegang voor onbevoegden.
 • Glaswerk is op het hele terrein verboden.
 • Gebruik van lachgas op het hele terrein verboden.
 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan op het terrein.
 • Verkoop van waren zonder toestemming van de organisatie is verboden.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden op straffe van schorsing of verwijdering van het terrein.
 •  Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 • Betreden van het terrein is op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van enig eigendom.
 • Personen onder de 18 jaar zonder trekkerrijbewijs mogen geen trekker besturen.
 • De maximale snelheid op het gehele terrein is 10 km/uur. Dit geldt niet voor deelnemers aan de wedstrijd die vast zitten aan de sleepwagen. De organisatie houdt zich het recht om straffende maatregelen te nemen bij overtreding.
 • Bij dit evenement worden foto's en video opnames gemaakt. Wanneer u het terrein betreedt geeft u de organisatie toestemming om beelden waarop u staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden zoals in online en gedrukte media.

Op de parkeerplaatsen

 • Er mag niet in de auto geslapen worden.
 • De organisatie heeft graag dat ‘s nachts alle auto’s van de parkeerplaatsen af zijn. Auto’s die er op maandag na de wedstrijd nog staan, worden verwijderd. Eventuele schade hierbij is niet te verhalen.

EHBO nummer: 06-18102720

 

ONZE HOOFDSPONSORS

 

ONZE HOOFDSPONSORS